Тендер Гарант

Ние ще преодолеем всякакви бариери

Добър ден, добре дошли на нашата страница.

На тази страница ще намерите информация за това, как можете да увеличите оборота на вашата фирма, като участвате в търгове на Руска Федерация.


В Русия информацията за почти всички търгове се публикува на единия ресурс http://zakupki.gov.ru. Той се нарича Единната информационна система в областта на обществените поръчки.

Възложители от всички региони на Русия са свързани с тази система и публикуват своите поръчки там.

В Русия има два основни закона, които регулират обществените поръчки. Това е 44ФЗ и 223ФЗ. На 44ФЗ работят възложители с държавното финансиране, другото им название е бюджетни организации.

На 223ФЗ работят онези организации, в които 50% или повече принадлежат на държавата, монополисти в сферата на услугите (електричество, водоснабдяване и др.), комерчески организации, които сами са изразили желание да работят по него. 44ФЗ и 223ФЗ са абсолютно различни закони. Не е нужно да ги сравнявате.

Всяко физическо или юридическо лице, регистрирано на територията на Руска Федерация, което отговаря на критериите, посочени в тръжните документи, може да участва в търговете.

По правило минималният набор за участие в търговете включва:

1) Физическо или юридическо лице, регистрирано на територията на Руска Федерация

2) Електронен подпис

3) Сметка в руска банка, коята ще бъде използвана за участие в търгове

4) Акредитация на държавни и комерчески електронни платформи предназначени за публикация и провеждане на търгове.

Ако Вие като физическо лице нямате разрешение за пребиваване в Руска Федерация, може да учредите, включително от чуждестранни граждани, юридическо лице, да назначите директор, гражданин на Руската федерация или лице, което има разрешение за пребиваване в Руска Федерация и да участва от него в нататъшно в търговете.

Електронният подпис е необходим за работа с електронните платформи, където се провеждат непосредствено търгове (аукциони, запитвания на предложения, запитвания на цени и др.). На работещи съгласно 44ФЗ сайтове е само 6, на 223ФЗ и комерчески повече от 1000 електронни платформи.

Сметката в руската банка е необходима, за да се прехвърли обезпечение на заявки на електронните платформи на 44ФЗ, да плаща тарифите на електронните платформи, работещи на 223ФЗ и комерчески, и естествено на нея ще плащат от възложителите след изпълнението на договора.

Акредитация е необходима, за да има възможност да подава запитвания за изясняване на документацията, да подава заявки за участие в търгове, да участва в онлайн аукциони, да сключва договори по резултатите от търговете на електронните платформи.

Ето данните за 2017 год. от сайта на Единната информационна система в областта на обществените поръчки:

44ФЗ

7 083 380 000 000 рубли, общата сума на разместени търгове.

3 160 724 – количество на разместени търгове.

223ФЗ

270 397 497 000 000 рубли, общата сума на разместени търгове.

1 312 124 - количество на разместени търгове.

Как виждате, сумите са много впечатляващи. С помощта нас както ще можете да участвате в търговете, да спечелвате в тях, като по този начин значително да увеличите оборота си.

Ние сме руска компания с отворено търговско представителство в Република България, гр. Бургас. Нашата компания се занимава с професионално съпровождане на участие в търгове от 2014 год. Нашите сътрудници имат опит в предоставянето на услуги от 2011 год.

Работим с клиенти от всички региони на тези държави дистанционно. Оказваме следните видове на услуги:

1) Търсене търгове по Вашите критерии

2) Издаване на електронни подписи за участие в търгове и отчетността пред държавни органи

3) Акредитация и регистрация на електронни платформи

4) Подготовка, подаване на заявки на електронни платформи, участие в онлайн режим в аукциони.

5) Помощ при оформяване на банкови гаранции за изпълнение на договора и обезпечение на заявки

6) Регистрация на юридически лица за участие в търгове за граждани на Република България

Примерен алгоритъм на взаимодействие с нас изглежда така. Вие оставяте молба си на нашите специалисти по телефона +359888176410 или я изпращате на пощата 9655125232@mail.ru. След като ще обработим Вашата молба, нашият специалист ще се свърже с Вас и ще обсъди с Вас детайли на сътрудничеството.

За всички нови клиенти предлагаме безплатен месечен период на търсене на търгове по Вашите критерии. През този период ще можете да разберете какви търгове с Вашата тематика се провеждат, колко, какви изисквания се налагат на участници и т.н.

Обръщайте се! С нас участието в руски търгове е значително по-лесно!